Pravila privatnosti

PRAVILA PRIVATNOSTI  I PRAVILA O KORIŠTENJU KOLAČIĆA

Voditelj obrade

ZAVALA uslužni obrt vl. Katarina Karajanov Tomić, Zavala 222, 21465 Jelsa, Zavala, OIB: 85896871709

Kontakt: info@zavala-zavala.com

Kad kažemo ‘Zavala 222 apartmani’, ‘Zavala 222’, ‘nas’, ‘naš’ i ‘mi’, podrazumjeva se da govorimo o obrtu ZAVALA uslužni obrt, vl. Katarina Karajanov Tomić na adresi Zavala 222, 21465 Jelsa, Republika Hrvatska.

ZAVALA uslužni obrt vl. Katarina Karajanov Tomić kao pružatelj usluga stranica (www.zavala-zavala.com i preusmjerena www.zavala-zavala.hr), te kao pružatelj usluga smještaja za boravak turista zalaže se za zaštitu Vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka.

Naša mrežna stranica Zavala 222 (www.zavala-zavala.com)  i (preusmjerena www.zavala-zavala.hr) nalazi se na WordPress mrežnoj platformi koja nam omogućuje prodaju naših proizvoda i usluga. Vaši se podaci mogu pohraniti putem WordPress pohrane podataka, baze podataka i općih WordPress aplikacija.

Ova Pravila o privatnosti primjenjuju se na ove mrežne stranice, kao i na sve druge mrežne stranice ili mobilne aplikacije koje su u našem vlasništvu ili kojima mi upravljamo (posebno “Mrežna stranica” i zajedno “Mrežne stranice”). “Mrežne stranice” obuhvaćaju same mrežne stranice i sve web stranice, aplikacije, interaktivne značajke, blogove, widgete, društvene mreže i njihove veze ili druge online, mobilne ili bežične ponude koje su povezane s ovim Pravilima o privatnosti, bez obzira pristupate li im putem mobilnog uređaja, računala ili neke druge tehnologije, načina ili sredstva. Prilikom pružanja usluga, možemo prikupljati osobne informacije o posjetiteljima web stranice, korisnicima, osobama ili e-adresama povezanim s našom listom biltena.

Preporučujemo vam da često provjeravate naša Pravila o privatnosti kako biste bili informirani o promjenama koje možemo napraviti s vremena na vrijeme i u bilo koje vrijeme, a koja bi mogle utjecati na vas, budući da vaša daljnja upotreba web stranice znači vašu kontinuiranu suglasnost da budu vezana s ovim Pravilima o privatnosti.
Sva ažuriranja i izmjene i dopune stupaju na snagu odmah nakon obavijesti koju možemo dati na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na, objavljivanjem revidirane verzije ovih Pravila o privatnosti ili druge obavijesti na mrežnoj stranici.

Zaštita osobnih podataka

Kao voditelj obrade osobnih podataka ZAVALA uslužni obrt vl. Katarina Karajanov Tomić štiti Vašu privatnost te obrađuje samo osobne podatke koji su nužni za svrhu za koju su prikupljeni, kao što su ime, prezime, OIB, datum rođenja, telefonski broj, e-mail adresa, poštanska adresa, državljanstvo, dob, spol ili bilo koja druga informacija koja se odnosi na Vas osobno, odnosno koja se može smatrati osobnim podatkom i koja je nužna za određenu svrhu. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo pošteno, zakonito i transparentno te brinemo o njihovoj točnosti, potpunosti,  ažurnosti i sigurnosti.

 1. Svrha prikupljanja podataka

Podatke prikupljamo i obrađujemo kako bi odgovorili na vaš zahtjev ili izvršili traženu uslugu.

Podaci koje prikupljamo i obrađujemo
Podaci koje možemo prikupljati putem poslovne komunikacije u svrhu izvršenja naših usluga su:

– identifikacijski podaci ispitanika (npr. ime i prezime, OIB, broj identifikacijskog dokumenta)
– kontakt podaci (npr. adresa prebivališta/boravišta, broj telefona, e-mail adresa)
– ostali podaci (npr. državljanstvo, dob, spol i dr.).

 1. Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Vaše osobne podatke čuvat ćemo u rokovima propisanim zakonima i propisima na snazi u Republici Hrvatskoj, u razdoblju navedenom u privoli ili do povlačenja potpisane privole putem zahtjeva za povlačenje privole.

 1. Prava ispitanika

Pravo na pristup – možete zatražiti informaciju obrađuju li se vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, imate pravo zatražiti pristup i informacije o obradi.

Pravo na ispravak – imate pravo od nas bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje – imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka,  podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja. Ukoliko postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju zahtjeva, o tome ćemo vas u najkraćem roku obavijestiti u odgovoru na zahtjev.

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo od nas zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi i možemo ih izlučiti, ali su potrebni vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva te stoga želite da iste i dalje pohranjujemo. Imate pravo ograničiti obradu vaših osobnih podataka koda se ona temelji na našem legitimnom interesu.

Pravo na povlačenje privole – u slučaju kada  podatke obrađujemo na temelju privole, tada istu privolu možete  u svakom trenutku povući bez da to utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli.

Pravo na pritužbu i prigovor – imate pravo podnijeti pritužbu i prigovor u vezi s obradom osobnih podataka nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP).

Za sve upite o Vašim osobnim podacima koje posjedujemo ili obrađujemo slobodno nas kontaktirajte na:

ZAVALA uslužni obrt vl. Katarina Karajanov Tomić, Zavala 222, 21465 Jelsa ili putem emaila: info@zavala-zavala.com.

 
OPĆE INFORMACIJE ZA POSJETITELJE OVE MREŽNE STRANICE

 1. Cookies
  Vaš preglednik djelomično pohranjuje kolačiće na tvrdi disk Vašeg računala. Pri tome se radi o tekstualnim datotekama koje Vi u svakom trenutku možete obrisati. Većina web preglednika automatski prihvaća kolačiće. Vi možete i individualno promijeniti postavke svog preglednika.
  Svoj preglednik može namjestiti tako da Vas informira o postavljanju kolačića i da Vi od slučaja do slučaja odlučujete o prihvaćanju ili načelno isključite prihvaćanje kolačića. U slučaju neprihvaćanja kolačića funkcionalnost našeg portala može biti ograničena.
  Nakon Vaše sesije pohranjuju se sljedeći kolačići:
  pid: Ovo je kolačić koji se postavlja samo onda, ako Vi dolazite s partnerske stranice koja ima poveznicu na obrt ZAVALA. Pohranjuje se samo identifikacijski broj partnera. Trajanje: 30 dana
  first: Ovo je kolačić koji se generira prilikom Vaše prve posjete našoj mrežnoj stranici. Sadržaj je URL stranice s koje ste došli do nas, ukoliko ste prije toga na nekoj vanjskoj mrežnoj stranici kliknuli na poveznicu koja usmjerava na našu stranicu. Trajanje: 90 dana
  Ovi kolačići služe za kontrolu uspjeha marketinških akcija. Bez stavljanja ovih podataka na raspolaganje mi nismo u mogućnosti analizirati marketinške kampanje i istima upravljati na odgovarajući način. Obrada ovih podataka time počiva na članku 6., stavak 1., 1. rečenica, slovo f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. ZAVALA uslužni obrt, vl. Katarina Karajanov Tomić slijedi pravnu osnovu ocjenjivanja uspjeha svojih reklamnih kampanja, te u skladu s time i kontrolu istih. Kako se ovdje obrađuju podaci osoba koje su iskazale svoj interes za naše ponude i usluge, ne mora se poći od toga da su time ograničena osnovna prava dotičnih osoba.
  lng: Ovo je kolačić u kojem se sprema jezik klijenta. Trajanje : godinu dan
  cookieconsent_status: Ovo je kolačić koji se postavlja, čim ste prihvatili korištenje kolačića. Time se obavijest ne prikazuje pri svakom novom pozivanju stranice. Trajanje : godinu dana
  XSRF-TOKEN: Ovaj kolačič služi za zaštitu promjena podataka od strane trećih osoba. Ovaj kolačić nije vezan ni na kakvo fiksno vrijeme trajanja i ponovo se postavlja prilikom svakog pozivanja stranice.
  Ovi kolačići služe za poboljšanje jednostavnosti korištenja naše mrežne stranice. Obrada ovih podataka time počiva na članku 6., stavak 1., 1. rečenica, slovo f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. ZAVALA uslužni obrt, vl. Katarina Karajanov Tomić ima legitimni interes da vlastite servisne usluge budu ocjenjene od strane kupaca zbog osiguranja kvalitete kako bi povećao promet. Kako se ovdje obrađuju podaci osoba koje su iskazale svoj interes za naše ponude i usluge, ne mora se poći od toga da su time ograničena osnovna prava dotičnih osoba.
 2. Local Storage
  Kako bismo Vam što je moguće više olakšali korištenje naše mrežne stranice, osim kolačiča koristi se i takozvana tehnika Local Storage (koja se još zove i „lokalni podaci“ i „lokalna memorija“). Pri tome se podaci pohranjuju lokalno u cacheu pretraživača, tako da oni i nakon zatvaranja prozora pretraživača ili završetka programa – ukoliko ne brišete cache – postoje i dalje i mogu se pročitati. Ovdje se pohranjuju sljedeće informacije:
  appFileName: Ovdje se pohranjuje ime datoteke uključene JavaScript datoteke. Ovo je potrebno kako bi se ispraznilo lokalno pohranjivanje (i druge memorije pretraživača), čim postoji nova JavaScript datoteka. Time se osigurava da je memorija u Vašem pretraživaču identična s onim što mi spominjemo u kodu, appFileDate: Ovdje se paralelno prema appFileName sprema datum. To je primarno zamišljeno za praćenje u razvoju, tako da mi u slučaju problema možemo brže lokalizirati moguće greške.
  navBarFontSize: Ovo je veličina pisma glavnog izbornika. Različiti jezici imaju različite dužine riječi, stoga se veličina pisma postavlja dinamično i pamti se, tako da glavni izbornik uvijek bude u jednom redu.
  Search: Ovdje se pohranjuju Vaši parametri.
  Korištenje lokalne pohrane služi poboljšanju korištenja. Obrada ovih podataka time počiva na članku 6., stavak 1., 1. rečenica, slovo f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. ZAVALA uslužni obrt, vl. Katarina Karajanov Tomić ima legitimni interes da optimizira jednostavnost Vaše prisutnosti na Internetu, kako bi povećala prodaju svojih proizvoda i usluga. Kako se ovdje obrađuju podaci osoba koje su iskazale svoj interes za naše ponude i usluge, ne mora se poći od toga da su time ograničena osnovna prava dotičnih osoba.
  Ako ne želite da se koristi funkcija lokalnog pohranjivanja (local storage), onda time možete upravljati u postavkama svog odgovarajućeg pretraživača u ovisnosti o platformi u operativnom sustavu dotične aplikacije.
 3. Google Analytics
  Kako bismo našu ponudu mogli i nadalje poboljšavati, prikupljamo statističke podatke o njenom korištenju. U tu svrhu koristimo uslugu Google Analytics. Time je osigurano da ne može doći do povezivanja s gore navedenim kolačićima.
  Google nas obvezuje na navođenje sljedeće izjave:
  Ova mrežna stranica koristi Google Analytics, uslugu analize weba tvrtke Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi tzv. &kolačiće& (Cookies), tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu i omogućavaju analizu Vašeg korištenja mrežne stranice. Informacije koje o Vašem korištenju ove mrežne stranice stvara kolačić, u pravilu se prosljeđuju na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. Na temelju IP anonimizacije koju smo aktivirali, Vaša će se IP adresa skratiti, tako da samo na temelju IP adrese nije moguće povezivanje s korisnikom. Po nalogu operatera ove mrežne stranice Google će koristiti ove informacije, kako bi analizirao Vaše korištenje mrežne stranice, sastavio izvješća o aktivnostima na mrežnoj stranici i kako bi operateru mrežne stranice pružio daljnje usluge povezane s korištenjem mrežne stranice i s pristupom Internetu. IP adresa koju nam je dostavio Vaš preglednik u okviru Google Analytics, neće se spajati s drugim Googleovim podacima. Vi možete spriječiti pohranu kolačića odgovarajućim namještanjem softvera svog preglednika; skrećemo Vam, međutim, pozornost da u tom slučaju eventualno nećete moći koristiti sve funkcije ove mrežne stranice u punom opsegu. Osim toga Vi možete spriječiti prikupljanje podataka koje generiraju kolačići i koji se odnose na Vaše korištenje mrežne stranice (uklj. I Vašu IP adresu) od strane Googlea kao i obradu ovih podataka od strane Googlea na način da preuzmete i instalirate plug-in za preglednik koji je na raspolaganju pod sljedećom poveznicom. Aktualna poveznica jehttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
  Brisanje prikupljenih podataka vrši se nakon 26 mjeseci.
 4. Google AdWords
  Ova mrežna stranica koristi Google Ads, online promidžbeni program tvrtke Google Inc. U svezi s time koristi se i praćenje razgovora (Conversion-Tracking).
  Google Ads ostavlja pomoću programa kolačić na Vašem računalu, ukoliko na našu mrežnu stranicu dođete preko promidžbenog oglasa na Googleu. Nakon 90 dana kolačić prestaje važiti. Kolačić ne posjeduje nikakvu osobnu mogućnost slijeđenja. Ako kao korisnik koristite našu mrežnu stranicu i kolačić još radi, onda mi zajedno s Googleom možemo prepoznati da ste kliknuli na odgovarajući oglas i da Vas se proslijedilo na našu mrežnu stranicu. Svaki Google Ads klijent pri tome ima drukčiji kolačić. Na ovaj se način kolačiće ne može pratiti preko mrežnih stranica Ads klijenata. Pomoću podataka koji se sakupljaju pomoću kolačića za konverziju, mogu se izraditi statistike o konverziji klijenata. Na taj način mi kao klijent saznajemo ukupni broj korisnika koji su reagirali na naše oglase i koji su proslijeđeni na našu mrežnu stranicu. Vi nam doduše ne dostavljate nikakve osobne podatke.
  Ako niste suglasni s postupkom praćenja, možete kolačić alata Google-Conversion-Tracking deaktivirati preko svog preglednika. U tom slučaju Vas molimo da koristite funkciju preglednika Pomoć.
  Više informacija o Googleovim odredbama o zaštiti podataka možete saznati na http://www.google.de/policies/privacy/ .
 5. Google karte
  Ova mrežna-lokacija upotrebljava uslugu mapiranja Google karte preko API-ja. Davatelj usluga je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.
  Da biste upotrebljavali značajke Google karata, potrebno je spremiti Vašu IP adresu. Te se informacije obično prenose i pohranjuju na Google poslužitelju u Sjedinjenim Državama. Davatelj ove web stranice nema utjecaja na ovaj prijenos podataka.
  Upotreba Google karata u interesu je atraktivne prezentacije naših online ponuda i jednostavnog pronalaženja mjesta koje smo naveli na web stranici. To predstavlja legitiman interes u smislu članka 6. stavka 1. lit. f DSGVO.
  Dodatne informacije o postupanju s korisničkim podacima potražite u Googleovim pravilima o privatnosti: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
 6. W3 Total Cache
  W3 Total Cache služi prije svega za razlikovanje je li unos izvršila stvarna osoba ili se radi o zloporabi strojne ili automatizirane obrade, kako obrasce ne bi popunjavali roboti spam porukama. Pravila i korištenje podataka odnose se samo na obrt ZAVALA koji koristi W3 Total Cache, a ne na posjetitelje web stranice. Više informacija možete provjeriti na stranici uvjeta i odredbi W3 Total Cache-a ovdje.
 7. Svrhe obrade i pravne osnove za Google usluge
  Koristimo usluge Google Ads, kako bismo kontrolirali uspjeh naših marketinških kampanja i njima upravljali. To nam neće biti moguće bez stavljanja podataka na raspolaganje.
  Google Analytics se ovdje koristi u svrhu dobivanja informacija o korištenju naše internetske stranice, kako bismo mogli optimizirati jednostavnost korištenja naše mrežne stranice.
  Kao voditelj obrade podataka imamo legitimni interes kontrolirati uspjeh naših marketinških akcija i istima upravljati, dobivati informacije o korištenju naše mrežne stranice i istu zaštititi od zloporabe te naše proizvode promovirati što je moguće bolje i povećati promet. To nam neće biti moguće bez stavljanja podataka na raspolaganje. Pravnu osnovu za obradu podataka ovdje čini članak 6., stavak 1., 1. rečenica, slovo b) Opće uredbe o zaštiti podataka.
 8. Poveznica na druge stranice
  Uslužni obrt ZAVALA vl. Katarina Karajanov Tomić ne snosi odgovornost za sadržaj trećih strana do kojih se može doći putem poveznica s ove web stranice. Uslužni obrt ZAVALA vl. Katarina Karajanov Tomić se izričito ograđuje od nedopuštenih ili dvoznačnih sadržaja.
 9. Facebook Fanpage
  Ako posjetite naš Facebook Fanpage, tamo će se obuhvatiti Vaši osobni podaci. Ako ste prijavljeni, to su Vaši podaci profila koji su navedeni Facebooku. U svakom slučaju to su Vaša IP adresa i informacije o pretraživaču. Ove podatke obrađujemo Facebook Irska i mi kao zajednički voditelji obrade. Relevantni ugovor možete pročitati ovdje:
  https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
  Obrada se vrši u skladu s čl. 6., stavak 1., podstavak 1., t. f) EU Opće uredbe o zaštiti podataka (naši pretežni opravdani interesi ekonomske i komunikacijske vrste za ponudu informacijskog i komunikacijskog kanala u društvenim medijima, ovdje Facebooku). Sva prava, kako je navedeno ovdje u Izjavi o zaštiti podataka, vrijede i za Facebook Fanpage.