Pogoji za storitve

OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA SMJEŠTAJA I KORIŠTENJA MREŽNE STRANICE

ZAVALA uslužni obrt vl. Katarina Karajanov Tomić, Zavala 222, 21465 Jelsa, Zavala, OIB: 85896871709

Kontakt: info@zavala-zavala.com

OPĆI UVIJETI USLUGE SMJEŠTAJA

PONUDA
ZAVALA uslužni obrt,  vl. Katarina Karajanov Tomić osigurava uslugu smještaja prema objavljenim uvjetima ponude i terminu koji odgovara potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju izvanrednih okolnosti ili više sile.

Članak 1.
– Sadržaj ponude
ZAVALA uslužni obrt vl. Katarina Karajanov Tomić osigurava uslugu prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile (bolest ili smrt pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji); izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti kao što su: elementarne nepogode (poplave, požari, potresi, suše); ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države (mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).

Članak 2. – Upiti i rezervacije
Upiti i rezervacije  smještaja primaju se elektroničkim putem.
Prilikom izvršene rezervacije Gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge  koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za Gosta, tako i za ZAVALU uslužni obrt vl. Katarina Karajanov Tomić.
Prilikom rezervacije Gost je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju smještaja potrebno je uplatiti akontaciju, a ostatak iznosa platiti na licu mjesta pri dolasku (gotovinom ili internet bankarstvom).
Po primitku uplate, Uslužni obrt ZAVALA vl. Katarina Karajanov Tomić je dužan poslati Gostu potvrdu o rezervaciji.

Članak 3.-Cijene usluga
Cijene privatnog smještaja su objavljene uz svaku smještajnu jedinicu i uključuju osnovnu uslugu kako je to opisanu uz smještaj, režije u uobičajenom omjeru potrošnje (struja, voda, plin) te tjedno mijenjanje posteljine i ručnika.
Posebne usluge nisu uključene u cijenu a mogu se dogovoriti pa ih Gost posebno plaća.
Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na potvrdi rezervacije, ZAVALA uslužni obrt, vl. Katarina Karajanov Tomić ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim Gostima ili prihvatiti Goste uz nadoplatu nenajavljenih Gostiju na licu mjesta.

Članak 4. – Kategorizacija i opis usluga
Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi.

Članak 5.
– Boravišna pristojba
Prema Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, Gost je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonomo boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske u Zavali iznosi 1,33 euro (10,00 kn) po osobi na dan za odrasle osobe.
Mladi od 12. do 18. godina imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12. godina ne plaćaju boravišnu pristojbu.
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu usluge ni u trošak rezervacije i plaća se po dolasku.

Članak 6. – Način i dinamika plaćanja rezervacija

NAČIN PLAĆANJA:

  1. Uplata se vrše na transakcijski žiro račun
  2. Gotovinom prilikom dolaska

DINAMIKA PLAĆANJA:
30% cijene usluge po odobrenom upitu u roku od 72 sata
70% cijene usluge gost će platiti po dolasku, gotovinom ili internet bankarstvom

Članak 7. – Pravo Gosta na promjene i otkaz od putovanja
U slučaju da Gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge.
U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako Gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije, te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.
U slučaju otkaza potvrđene rezervacije privatnog smještaja uplaćena akontacija se zadržava.
U slučajevima otkaza rezervacija koji su veći od 30 dana izvršiti će se povrat uplaćenih sredstava u roku od sedam (7) radnih dana.
U slučaju kasnijeg dolaska ili ranijeg odlaska naplaćuju se svi rezervirani dani po normalnoj cijeni.

Članak 8
.- Obveze ZAVALE uslužni obrt
Obveza je gostu omogućiti korištenje uplaćenog smještaja početkom u 16,00 sati na dan dolaska.
Briga o pravima i interesima Gosta, sukladno ponašanju dobrog domaćina.
ZAVALA uslužni obrt, vl. Katarina Karajanov Tomić će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (članak 1.), kad se postupa kako je opisano u članku 12.

Članak 9.– Obveze Gosta
Gost je dužan:
· posjedovati valjane putne isprave,
· poštivati carinske, devizne i ostale propise države u kojoj je odredište
· pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih pod zakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju ne mogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.
· pridržavati se kućnog reda u smještajnom objektu,
· Gost je dužan provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza
Gost je dužan napustiti smještajnu jedinicu najkasnije do 10,00h
sati na dan odlaska.
U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, Gost sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije Gost se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, ZAVALI uslužnom obrtu, vl. Katarina Karajanov Tomić na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

Članak 10.– Osiguranje od rizika otkaza putovanja
Ukoliko Gost prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporuča se uplatiti policu osiguranja od otkaza.

Članak 11.- Putno osiguranje
Cijene smještaja ne uključuju “paket“ putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje.
Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

Članak 12. – Pravo ZAVALE uslužni obrt, vl. Katarina Karajanov Tomić na promjene i otkaz rezervacije
ZAVALA uslužni obrt, vl. Katarina Karajanov Tomić zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi članak 1.).
Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gostu i to smještajem po cijeni po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, zadržavamo pravo otkaza rezervacije uz nadoknadu nastalih troškova ugovorene ovim uvjetima.
Povrat uplaćenih sredstava biti će izvršen u roku od sedam (7) radnih dana.

Članak 13. – Rješavanje prigovora
Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, Gost može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki Gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki Gost – nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.
Putnik je dužan na dan dolaska a najkasnije do 10 sati sljedećeg dana reklamirati ne odgovarajuću uslugu na mail info@zavala-zavala.com .
Gost je dužan surađivati u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako Gost na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, ZAVALA uslužni obrt nije dužna uvažiti naknadni prigovor.
Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, Gost je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora na e-mail na info@zavala-zavala.com .
U razmatranje će se uzeti samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon pružene usluge.
ZAVALA uslužni obrt dužna je riješiti pismeni prigovor najviše u roku od 28 dana. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo Gosta na nadoknadu idealne štete.
ZAVALA uslužni obrt ne može se smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću I temperature mora u destinaciji, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvalitete rezervirane smještajne jedinice (npr.loše vrijeme, loše uređene plaže; prevelike gužve ili vrućine, krađa ili oštećenje imovine i sl.).

Članak 14.- Nadležnost suda
Gost i ZAVALA uslužni obrt nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Hvaru, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

ZA SVE SLUČAJEVE KOJI NISU DEFINIRANI U OVIM UVJETIMA,
PRIMJENJUJU SE ODREDBE ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA.

OPĆI UVIJETI KORIŠTENJA MREŽNE STRANICE

Kad kažemo ‘Zavala 222 apartmani’, ‘Zavala 222’, ‘nas’, ‘naš’ i ‘mi’, podrazumjeva se da govorimo o obrtu ZAVALA uslužni obrt, vl. Katarina Karajanov Tomić na adresi Zavala 222, 21465 Jelsa, Republika Hrvatska.

ZAVALA uslužni obrt vl. Katarina Karajanov Tomić kao pružatelj usluga stranica (www.zavala-zavala.com i preusmjerena www.zavala-zavala.hr), te kao pružatelj usluga smještaja za boravak turista zalaže se za zaštitu Vaše privatnosti i Vaših osobnih podataka.
Molimo Vas da se prije početka korištenja mrežne stranice www.zavala-zavala.com upoznate s Općim uvjetima korištenja ove mrežne stranice.

Općenito
Ovi Opći Uvjeti korištenja određuju uvjete i pravila za upotrebu mrežnih stranica www.zavala-zavala.com , uključujući poddomene i pod-direktorije, od strane krajnjih korisnika. Ti Opći Uvjeti primjenjuju se na sve mrežne stranice i mobilne aplikacije koje su u našem vlasništvu ili pod našom upravom (u daljnjem tekstu “mrežne stranice”). “mrežne stranice” uključuju same stranice, interaktivne značajke, aplikacije, widgete, blogove, društvene mreže, veze s društvenim mrežama i druge online, mobilne ili bežične ponude koje su povezane s ovim Općim Uvjetima, bilo da im se pristupa putem računala, mobilnih uređaja ili drugih tehnologija.
Korištenjem ovih mrežnih stranica, krajnji korisnici izražavaju svoju suglasnost s navedenim uvjetima i pravilima te prihvaćaju korištenje mrežnih stranica. Pravo korištenja mrežnih stranica je osobno pravo krajnjeg korisnika i ne može se prenositi na druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, gdje god su takve prisutne.
Krajnji korisnik je upoznat s činjenicom da, iako je internet općenito sigurno okruženje, povremeno može doći do prekida usluga ili događaja koji su izvan naše kontrole. Stoga, ne možemo biti odgovorni za gubitak podataka koji se može dogoditi tijekom prijenosa informacija putem interneta.
Iako je naš cilj da ove internetske stranice budu dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, moguće je da će povremeno biti nedostupne iz različitih razloga, uključujući redovito održavanje. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup mrežnim stranicama može biti prekinut, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga koji su unutar i izvan naše kontrole.
Promjena uvjeta korištenja
Zadržavamo pravo da u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti, ukinemo ili izmijenimo Opće uvjete korištenja i Pravila o privatnosti podataka. Preporučujemo korisnicima da redovito pregledavaju Opće uvjete i Pravila o privatnosti kako bi bili informirani o eventualnim promjenama. Ako dođe do promjena u Općim uvjetima i Pravilima o privatnosti te nastavite koristiti naše internetske stranice, smatrat će se da prihvaćate trenutno važeće Opće uvjete poslovanja i Pravila o privatnosti. Svaka promjena ili brisanje uvjeta korištenja stupit će na snagu odmah nakon objavljivanja na stranicama. Korištenje ovih mrežnih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti smatrat će se prihvaćanjem tih promjena.

Oprema
Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje vlastite računalne opreme, uključujući softver i hardver, kao i ostalu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih mrežnih stranica, uključujući sve povezane troškove. Mi ne snosimo odgovornost za eventualna oštećenja korisnikove opreme koja mogu proizaći iz korištenja ovih mrežnih stranica.

Ponašanje krajnjeg korisnika
Strogo je zabranjeno prenošenje i objavljivanje sadržaja koji su opsceni, uvredljivi, vulgarni, prijeteći, nepristojni ili na bilo koji drugi način neprihvatljivi ili protuzakoniti, kao i sadržaja koji krše prava bilo koje strane ili sadrže viruse ili druge štetne materijale. Korisnici snose odgovornost za svaku štetu koja proizlazi iz kršenja prava ili drugih vrsta štete koje mogu nastati iz takvog ponašanja. Također, zadržavamo pravo (ali nismo obvezni) potpuno ili djelomično izbrisati korisničke poruke.

Intelektualno vlasništvo
Sadržaj ove mrežne stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada ZAVALI uslužni obrt, vl. Katarina Karajanov Tomić (www.zavala-zavala.com odnosno preusmjerenoj na www.zavala-zavala.hr) ili je ustupljeno ZAVALI uslužni obrt, vl. Katarina Karajanov (www.zavala-zavala.com odnosno preusmjerenoj na www.zavala-zavala.hr), te može biti u vlasništvu trećih osoba. ZAVALA uslužni obrt, vl. Katarina Karajanov (www.zavala-zavala.com odnosno preusmjerenoj na www.zavala-zavala.hr) također ima autorska prava na uređivanje, odabir i usklađivanje sadržaja ove mrežne stranice. Na ovoj mrežnoj stranici mogu se pojavljivati zaštitni znakovi, imena pojedinaca i drugi slični oblici intelektualnog vlasništva u vlasništvu ZAVALE uslužni obrt, vl. Katarina Karajanov Tomić (www.zavala-zavala.com odnosno preusmjerenoj na www.zavala-zavala.hr) ili trećih osoba. Bez ograničenja, nijedan sadržaj na ovoj mrežnoj stranici ne smije se smatrati dostupnim za umnožavanje bez prethodnog odobrenja. Sve fotografije, slike, biografski podaci i ostali materijali koji se pojavljuju na ovoj mrežnoj stranici su isključivo vlasništvo ZAVALE uslužni obrt, vl. Katarina Karajanov Tomić (www.zavala-zavala.com odnosno preusmjerenoj na www.zavala-zavala.hr) Autorska prava na sve materijale koji se nalaze na mrežnoj stranici zadržava ZAVALA uslužni obrt, vl. Katarina Karajanov Tomić (www.zavala-zavala.com odnosno preusmjerenoj na www.zavala-zavala.hr). Uporaba bilo kojeg materijala s ove mrežne stranice u vezi s prodajom ili pružanjem proizvoda ili usluga bilo koje vrste nije dopuštena.

Odgovornost
ZAVALA uslužni obrt, vl. Katarina Karajanov Tomić (www.zavala-zavala.com odnosno preusmjerenoj na www.zavala-zavala.hr)) ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne ograničavajući se na posebnu ili posljedičnu štetu) koja proizlazi iz korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela mrežne stranice. Iako će ZAVALA uslužni obrt, vl. Katarina Karajanov Tomić (www.zavala-zavala.com odnosno preusmjerenoj na www.zavala-zavala.hr)) uložiti razumne napore kako bi osigurala točnost i ažuriranost podataka na svojoj mrežnoj stranici, ne može jamčiti njihovu potpunu točnost.

Pravo izmjene sadržaja
Zadržavamo pravo izmjene sadržaja mrežne stranica na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, te nećemo snositi odgovornost za moguće posljedice koje proizlaze iz takvih promjena. Poštujemo privatnost posjetitelja naše mrežne stranice i prikupljat ćemo samo osobne podatke putem dobrovoljne registracije, kao što su ime, adresa, OIB, broj mobitela, telefonski broj ili e-mail adresa. Ti podaci će se koristiti isključivo za udovoljavanje pojedinačnih zahtjeva za informacijama i za bolje razumijevanje potreba korisnika, s ciljem unaprjeđenja naših proizvoda i usluga.

Izjava o povjerljivosti podataka
U ZAVALI uslužni obrt, vl. Katarina Karajanov Tomić (www.zavala-zavala.com odnosno preusmjerenoj na www.zavala-zavala.hr) posvećeni smo zaštiti privatnosti svih naših korisnika. Prikupljamo samo osnovne podatke o našim kupcima/korisnicima i pružamo informacije o načinu njihove upotrebe. Redovito pružamo mogućnost korisnicima da odaberu način korištenja njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke hoće li se njihovo ime ukloniti s marketinških lista. Krajnji korisnici pristajanjem na registraciju na našoj mrežnoj stranici daju suglasnost za korištenje njihovih podataka u marketinške svrhe. Svi korisnički podaci se strogo čuvaju i pristup imaju samo djelatnici kojima su ti podaci potrebni za obavljanje njihovih poslovnih zadataka. Naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti. Dodatne informacije možete pronaći u našim Pravilima o privatnosti.